หัวหน้าพาทำงาน

การที่หัวหน้าหน่วยงาน จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ (facilitator)”  มิใช่ทำหน้าที่เป็น”ผู้บังคับบัญชา”  หลักการทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือก็คือการทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนว่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะทำกันคืออะไร เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  แล้วผู้ช่วยเหลือทำหน้าที่สรุปความเห็นของสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

เอกสารชุดนี้ น่าจะเป็นคู่มืออย่างดีแก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการพาลูกน้องพัฒนาโรงพยาบาลเราไปสู่มาตรฐาน HA ด้วยใจ และมัวัฒนธรรมในองค์กร    

ดาวน์โหลด ได้เลยครับ !!!!!      หัวหน้าพาทำงาน

Dr”Thee”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>