ยา”ชื่อพ้อง-มองคล้าย”

” ยาชื่อพ้อง มองคล้าย “ ( Look alike , Sound alike : LISA ) หมายถึง ยาที่มีชื่อมองดูคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นตัวสะกด หรือ ตัวอักษรตัวแรกที่เหมือนกัน รวมทั้งกล่มยาที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกัน ทั้งชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความผิดพลาดในกระบวนการการรักษาพยาบาลได้

ยาที่อ่านออกเสียงคล้ายกัน

 

ใครที่เห็นยาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ ออกเสียงคล้ายกัน ให้แจ้งได้ที่แผนก เภสัชกรรม หรือ RM nurse ได้ เพื่อหาวิธีการป้องกันร่มกัน จะได้ ไม่พลาด เมื่อเราใช้ยา !!!!

และมีรางวัลให้ด้วยนะครับ +++  !!!!! 

Dr “Thee”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>