โครงการธนาคารขยะ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทีม ENV มีโครงการ ” ธนาคารขยะ ” ขึ้นโดยคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ นำมาขายเพื่อไป recycle และรายได้จะนำไปพัฒนาหน่วยต่อไป   หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำขยะที่แยกแล้วมาขายทุกวัน พุธ เวลา 13.00 น.-15.30น. ณ ธนาคารขยะ ข้างร้อยพลเสนารักษ์

Category: ทีม ENV
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>