ตัวชี้ศุนย์พัฒนาคุณภาพ

1.อัตราขอร้องเรียนของผู้รับบริการ

2.ร้อยละความเสี่ยงระดับ G-I ที่ได้รับการจัดการเชิงระบบ

3.อัตราการทบทวนอุบัติการ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>