ตัวชี้วัด PCT อายุรกรรม

1.ระยะเวลาการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เฉลีย (นาที)

2.อัตราการปฏิบัติตาม Care Map ของ Acute Coronary Syndrome ได้ถูกต้อง   (ร้อยละ)

3.ระยะเวลาการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสอมองตีบตัน เฉลีย (นาที)

4.อัตราการปฏิบัติตาม Care Map ของ Acute Ischemic Stroke ได้ถูกต้อง   (ร้อยละ)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>