ตัวชี้วัดการควบคุมการตอเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อ 1,000 วันนอน )

2.อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัด (ร้อยละ)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>