งานบริการเภสัชกร

งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก

     ขั้นตอนการรับบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

  1. ดูหมายเลขลำดับในการรับยา มุมบนขวาของใบสั่งยาและส่งใบสั่งยาช่องบริการหมายเลข 5

  2. การชำระเงิน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ที่ช่องบริการหมายเลข 7, 8
  3. การชำระเงินของผู้ป่วยสิทธิ์เบิกจ่ายตรง ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย  จำเป็นต้องสแกนบัตรประจำตัวประชาชน เข้าใช้ระบบจ่ายตรงที่ช่องบริการหมายเลข 7, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกเภสัชกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ
ชั้น 1 รพ.ค่ายวชิราวุธ   โทร. 0 7538 3062