Archive for the Category »ทีม ENV «

Walk Really ENV

เตรียมพบกับมหกรรมความสนุกสนาน และให้ความรู้ ในงาน Walk Really ENV 2010 เร็วๆ นี้

โครงการธนาคารขยะ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทีม ENV มีโครงการ ” ธนาคารขยะ ” ขึ้นโดยคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ นำมาขายเพื่อไป recycle และรายได้จะนำไปพัฒนาหน่วยต่อไป   หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำขยะที่แยกแล้วมาขายทุกวัน พุธ เวลา 13.00 น.-15.30น. ณ ธนาคารขยะ ข้างร้อยพลเสนารักษ์

ประกวดจัดสวนสวยงานของหน่วยงาน

โครงการสวนสวยในหน่วยงาน   คลิกภาพเพื่อดูผลงานของเรา

กิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1/2553

รูปกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2553

อบรมเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

วันนี้ทีม FA และ ENV ได้รับความอนุเคราะห์ จาก อ.ทวีศักดิ์ ชัยชนะ จากศูนย์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเราและได้ออกแบบซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ให้ได้มาตรฐาน  พร้อมทั้งสำรวจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่เราด้วย โดยมีพ.อ.(หญิง)ปณิดา อินนาจักร รอง ผ.อ.ร.พ.ให้การต้อนรับ