Archive for the Category »ทีม IC «

อบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คณะกรรมการ IC จัการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ไหม่ ทุกแผนก และ ทบทวนความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เดิม เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค. 2553 รายละเอียด สามารถ download PPT ได้ที่นี่ครับ

ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในผู้ป่วย และ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาล เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเรา
วันนี้ผมมีแหล่งความรู้เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” มาให้ศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : PDF file ครับ !!!!

การล้างมือที่ถูกต้อง !

การล้างมืออย่างถูกต้องมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนนะค่ะ ดังนี้

1. ใช้ฝ่ามือถูกัน แล้วเปลี่ยนข้าง
2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และใช้นิ้วถูซอกมือ
3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ และใช้นิ้วถูซอกมือ
4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ สลับ
6. ใช้ปลายนิ้วถู ขวางฝ่ามือ
7. ถูรอบข้อมือ

*

*

*

ทุกขั้นตอนทำ สลับ ซ้าย ขวา นะครับ หากเราทำเป็นประจำ เป็นความเคยชิน และเป็นนิสัย มั่นใจได้ครับว่า เราจะมีโอกาสท้องเสีย หรือได้รับเชื้อ ที่สำคัญไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลด้วย ก็ลดลงแน่นอน สุขภาพดี อยู่ที่มือคุณ