คณะกรรมการ HR ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่

คณะกรรมการ HR ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่ ในวันที่ 1 ต.ค. 2553 เพื่อแนะนำ และทำความเข้าใจกับหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>