ทักษะการเยียมสำรวจภายใน

แนวทางการวางแผน การจัดทำ Service Profile เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงาน การดำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพของงาน ในหน่วยงานเรา สามารถ ศึกษาได้จากข้องมูลเหล่านี้

HA _ 401  :  ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน    :   Service profile analysis

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>