รายงานความเสี่ยง

โปรแกรมรายงานความเสี่ยง โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

ทุกหน่วยงานสามารถเข้า Intranet เพื่อ รายงานความเสี่ยงได้นะครับ

ที่    http://192.168.80.222/risk2

*** จากนั้นใส่ USER NAME และ PASSWORD  ***

*** ตามที่แจกให้แต่ละหน่วยงาน ครับ !! ***

*** หากไม่เข้าใจ คลิ๊ก สอนใช้โปรแกรมรายงานความเสียง ***